De NFO-kring Midden-Nederland heeft voor 2013 de vogelschade opgepakt als speerpunt. In 2012 is de schade in de fruitteelt door mezen bijna verdubbeld naar € 2,6 miljoen ten opzichte van 2011. Afgelopen jaar zijn diverse initiatieven in de sector afgerond, waaronder het praktijknetwerk vogelschade in de fruitteelt waaraan leden van de NFO deelnamen. Hieruit blijkt dat het verjagen van zangvogels met de huidige beschikbare visuele en akoestische middelen of het afleiden en weglokken van de vogels, weinig succesvol is.

 

Begin januari werd een expertmeeting belegd met betrokken telers, vertegenwoordigers, onderzoekers en beleidsmakers uit binnen en buitenland. Behalve nieuwe ideeën voor het weren van de vogels zijn er ook vragen geopperd die meer ten grondslag liggen aan het probleem. Welke vogels zijn het precies, waar komen ze vandaan en wanneer zitten ze in de percelen? En waarom pikken ze aan het fruit?

 

De expertmeeting krijgt een vervolg met een kleinere groep telers, CLM, Agri Project en de NFO die deze ideeën verder uitwerken op toepasbaarheid, testen uitvoeren en proeven uitzetten. Dit jaar moet de werkgroep al enkele proeven uitvoeren waarbij ze probeert de boosdoeners en hun gedrag in en rond de boomgaard in beeld te krijgen. Daarnaast wordt gekeken naar variatie en het grootschalige effect van enkele verweringsmethoden, zowel akoestisch als visueel.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 14:00