De ontwikkelingen op het gebied van plukken, sorteren en verpakken gaan razendsnel. Dat werd duidelijk tijdens de Greentech-beurs, die vorige week plaatsvond in de RAI in Amsterdam.

De focus van de beurs ligt op de glastuinbouwsector. Om die reden waren er veel innovaties te zien op het gebied van verlichting, watergebruik, robotisering en Artificial Intelligence. De glastuinbouw investeert volop in deze technieken.

Op de beurs was logischerwijs weinig aandacht voor de open teelten en voor hardfruittelers was er dan ook weinig te zien dat zij meteen kunnen toepassen in de praktijk. Wel toonden de innovaties op de beurs dat de ontwikkelingen op het gebied van plukken, sorteren en verpakken snel gaan. Zo demonstreerde IAV/Octiva bijvoorbeeld een robot voor het plukken van aardbeien; volgens de bedrijven de toekomst op het gebied van aardbeien oogsten. Deze innovatie is zonder meer interessant voor de zachtfruitsector en we gaan hier waarschijnlijk nog meer van horen.

Duidelijk is dat de glastuinbouw in veel opzichten vooroploopt en dat het goed is om als fruitteelt de ontwikkelingen in deze sector in de gaten te houden!

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juni 2024 - 16:20