Tijdens de eerste warme week van het jaar, eind mei/begin juni, is de nieuwe generatie volwassen perenknopkevers verschenen. De aanwezigheid van volwassen perenknopkevers is moeilijk met klopmonsters of op andere manieren in de boomgaard vast te stellen. Om een beeld te krijgen van het moment van verschijnen van de kevers in het voorjaar zijn daarom aangetaste ‘dode’ perenknoppen verzameld en op een beschaduwde plek in Randwijk bewaard. Vanaf eind mei knaagden de volwassen kevers zich een weg uit de knoppen. De meeste kevers verschenen in een periode van ruim een week, tussen 28 mei en 6 juni. Dit is opvallend, omdat in oude literatuur vaak gemeld wordt dat het uitkomen van de kevers over een zeer lange periode plaatsvindt. Waarschijnlijk speelt de plotselinge overgang van langdurig koel naar warm weer dit jaar een rol. De nu verschenen kevers vreten enige tijd aan het gewas, en gaan dan in zomerrust om vanaf september te paren en eieren te leggen. De ervaring is dat september het beste moment is om een eventuele bestrijding uit te voeren.

Het onderzoek aan perenknopkever en appelbloesemkever is onderdeel van het project ‘Systeemaanpak duurzame teelt voor de Fruitteelt van Morgen’ van Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 juni 2021 - 16:53