Gelijktijdige blootstelling aan resten van verschillende gewasbeschermingsmiddelen heeft geen schadelijk effect op de schildklier. Een schadelijke effect op het zenuwstelsel lijkt niet waarschijnlijk, maar het RIVM kan dit op basis van berekeningen niet uitsluiten. Het RIVM onderzocht het zogenoemde cocktaileffect van middelen, nadat het dagblad Trouw in oktober 2017 zeer kritisch schreef over het middelengebruik in de aardbeienteelt.
Voor het onderzoek maakte het RIVM gebruik van door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA goedgekeurde rekenmodellen. In deze rekenmodellen kan worden onderzocht in hoeverre verschillende stoffen, bij elkaar opgeteld, een uitwerking hebben op hetzelfde orgaan. Op dit moment is dit alleen mogelijk voor de effecten op schildklier en zenuwstelsel.
Hoewel een schadelijk effect  op het zenuwstelsel nog niet uitgesloten kan worden, is het risico op blootstelling aan de onderzochte stoffen inmiddels zeer waarschijnlijk lager. Dit omdat de wettelijke limiet voor een van de onderzochte stoffen kort geleden is verlaagd.

Het is nog niet mogelijk om een algemene uitspraak te doen over de veiligheid van de gelijktijdige blootstelling aan alle stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen via voedsel. Hiervoor moet eerst worden bepaald welke stoffen effecten op andere organen dan de schildklier en het zenuwstelsel kunnen hebben. EFSA werkt er momenteel aan om dit in kaart te brengen, zodat hier in de toekomst wel duidelijkheid over kan komen.

Bron: rivm.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juli 2018 - 20:07