Voor fruittelers is het vaak lastig om voldoende mensen te vinden, zo leest u ook in het bericht hierboven. Een tekort aan personeel kan leiden tot een hogere werkdruk voor uw medewerkers. Verzuimverzekeraar Sazas zette enkele tips om een rij, om te voorkomen dat dit leidt tot uitval.

Tip 1: verlaag de werkdruk

Een hoge werkdruk is meestal de boosdoener als het gaat om werkstress. En ook als u een tekort aan personeel heeft, zijn er manieren om de werkdruk voor uw medewerkers te verlagen:

Minder taken
Zijn alle taken die uw medewerker uitvoert echt nodig? Misschien zijn de werkzaamheden niet (meer) nodig of kan er werk op de lange baan worden geschoven?
Meer vrijheid
Als u uw medewerkers meer vrijheid geeft, zorgt dat ervoor dat zij minder werkdruk ervaren. Denk aan medewerkers zelf laten bepalen wanneer zij pauze nemen, in welke volgorde taken worden uitgevoerd en op welke manier het werk wordt uitgevoerd.

Tip 2: voorkom werkstress 

De werkdruk verminderen is het meest belangrijk bij het voorkomen van werkstress. Maar als aanvulling daarop zijn er andere dingen die kunnen helpen om werkstress zoveel mogelijk te voorkomen:

Taken waarvan uw medewerker energie krijgt
Weet u van welke taken uw medewerker de meeste energie krijgt? Misschien kunt u schuiven met taken, zodat medewerkers meer taken krijgen waar zij energie van krijgen?
Medewerker steunen
Voelen uw medewerkers zich voldoende gesteund en gewaardeerd? Biedt u bijvoorbeeld een luisterend oor als medewerkers ergens tegenaan lopen? En worden er regelmatig complimenten gegeven? Worden successen binnen uw bedrijf samen gevierd?
In gesprek blijven
Om een hoge werkdruk en werkstress zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat u weet wat er speelt. Hoe gaat het met medewerkers? Weten uw medewerkers wat er van hen wordt verwacht? Zijn er problemen, onzekerheden of wensen? Ook als u het druk heeft, loont het om hier tijd voor vrij te maken.

Tip 3: pak werkstress aan

Heeft u geprobeerd om werkstress te voorkomen, maar heeft u het idee dat uw medewerker toch stress ervaart? Er zijn verschillende dingen die u kunt doen:

Herken signalen
Om werkstress aan te pakken, is het belangrijk dat u deze herkent. Er zijn signalen waaraan u kunt herkennen dat uw medewerker mogelijk te maken heeft met werkstress. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, minder creatief zijn of regelmatig te laat komen. Vaak begint stress met lichte klachten en kan uitval nog voorkomen worden.
Samen stappen zetten
Herkent u signalen van werkstress, ga hierover dan in gesprek met uw medewerker en onderneem stappen. Neemt uw medewerker geen pauze, geeft hij of zij moeilijk werk uit handen of is iemand vooral bezig met details? Hier kunt u samen iets aan doen.
Interventie
Een interventie houdt in dat intensieve begeleiding wordt geboden, om te voorkomen dat uw medewerker uitvalt of om terugkeer naar het werk te bevorderen. Coaching is een voorbeeld van een interventie.
Goede re-integratie
Ondanks alle gezamenlijke inspanningen, kan het toch gebeuren dat uw medewerker uitvalt. Als de stress voor langere tijd aanhoudt, is iemand overspannen. Wanneer uw medewerker langer dan zes maanden last heeft van spanningsklachten, dan is er sprake van een burn-out. Hierdoor kan uw medewerker niet werken. Om uw medewerker zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) gezond aan het werk te krijgen, is goede re-integratie belangrijk.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Sazas

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 september 2022 - 16:15