LLTB en de NFO-afdeling Zuid-Limburg maken zich hard voor een goede voorlichting over bacterievuur aan gemeenten en particulieren. Sinds de bufferzones voor bacterievuur in 2003 in Zuid-Limburg zijn opgeheven, is het aan gemeenten en fruittelers zelf om uitbraken van bacterievuur te voorkomen. Om geïnteresseerden voor te lichten over deze fruitziekte is vorig jaar de website www.bacterievuur.nl gelanceerd.

Sinds de bufferzones in Zuid-Limburg zijn opgeheven wordt, in tegenstelling tot de rest van Nederland, niet meer standaard door de NVWA op bacterievuur gecontroleerd. Na uitbraken van bacterievuur in de zomer van 2006 zijn op initiatief van de gemeente Margraten diverse acties opgepakt om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Samen met een groot aantal organisaties waaronder NFO en LLTB is gewerkt aan voorlichtingsmateriaal om particulieren en hoveniers beter te informeren over de ziekte en de aanpak ervan. De nieuwe website is daar een onderdeel van. Daarnaast is er overleg met gemeenten en is het plan scholingsbijeenkomsten voor hoveniers en gemeentemedewerkers te organiseren.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 - 15:00