Rode diesel met het lagere accijnstarief verdwijnt per 1 januari 2013. Hiermee wordt diesel vanaf januari € 181,42 per 1.000 liter aan accijnsheffing duurder. Per 1.000 liter betalen telers dan € 440,28 aan accijns over diesel. Voor de scheepvaart blijft de rode diesel bestaan. Ondernemers met rode diesel in opslag moeten aangifte doen over de hoeveelheid rode diesel die zij per 1 januari 2013 in opslag hebben. Daarover moeten zij het accijnsverschil betalen. Boeren en loonwerkers hoeven alleen bij te betalen als zij één of meer opslagtanks van 5.000 liter of meer met rode diesel hebben en hierin op 1 januari meer dan 1.380 liter diesel zit. Bij een te betalen bedrag lager dan € 250 aan accijns over rode diesel is er namelijk een vrijstelling. Ondernemers hoeven voor 8 januari alleen aangifte bij de douane te doen als zij moeten bijbetalen. Opslagtanks met rode diesel zijn natuurlijk niet direct leeg op 1 januari 2013. Als u voor 1 januari 2013 nog rode diesel bestelt, moet u er rekening mee houden dat u met ingang van 1 juli 2013 geen rode diesel meer mag hebben. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 5 november 2012 - 15:00