De NFO kan zich vinden in het voorstel van de Gezondheidsraad, beschreven  in zijn conceptrapportage, om meer onderzoek te doen naar de vermeende risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden. Tevens kan de NFO zich in grote lijnen vinden in de aanbevelingen van de raad die partijen (overheden, agrarische sector, fabrikanten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden) in afwachting van dit onderzoek kunnen nemen.

Deze inbreng heeft de NFO aangeleverd op de tweede hoorzitting van de Gezondheidsraad op maandag 7 april, die werd gehouden voor direct betrokken partijen, over de voorlopige rapportage van de raad.

Op verzoek van de regering heeft de Gezondheidsraad het conceptrapport over gewasbescherming en omwonenden opgesteld. De Gezondheidsraad wil dit rapport voor het einde van het jaar definitief maken en aanbieden aan de opdrachtgever. De primaire organisaties (LTO, NFO, KAVB en Cumela Nederland) hebben gezamenlijke gereageerd op het concept. De NFO en de andere partijen willen in een nader blootstellingonderzoek de feiten boven tafel krijgen. Het conceptrapport geeft aan dat er geen hard bewijs is, maar er zijn wel aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen door blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Niet alleen vanuit het belang van omwonenden, maar zeker ook vanuit de belangen van ondernemers, hun medewerkers en hun gezinnen is het goed dat het onderzoek er komt. Over de opzet van dit onderzoek zijn punten naar voren gebracht zoals: een goede selectie van de controlegroepen; wijzigingen in teelten en het middelenpakket gedurende dit langjarige onderzoek; communicatie en verwachtingen zowel richting de onderzoeksgroepen als de politiek en maatschappij. De Gezondheidsraad en de GGD’s dienen hierbij een cruciale rol te spelen. Door steeds betere detectietechnieken is niet uit te sluiten dat men gewasbeschermingsmiddelen vindt bij zowel de onderzoeks- als de controlegroepen.

De NFO herkent zich in de aanbevelingen die aan de agrarische sector worden gedaan. Veel van de activiteiten lopen reeds zoals: de aanbevelingen over vermindering van drift en voorlichting aan de achterban over geïntegreerde gewasbescherming en veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen. Andere activiteiten verdienen echter een intensivering zoals de communicatie van agrarische ondernemers met omwonenden. Hiervoor is ondersteunende informatie ontwikkeld die de komende tijd onder de aandacht van ondernemers wordt gebracht. Tijdens de hoorzitting werd de eerste flyer voor de omwonenden aangeboden aan de Gezondheidsraad.

Een groot voordeel voor de fruitteelt is de milieuzone tussen boomgaard en bewoning van 50 meter. Deze zone voorkomt in bijna alle gevallen de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 oktober 2013 - 10:12