Staatssecretaris Sharon Dijksma komt in april met een voorstel om de risico’s voor omwonenden bij gebruik van Metam Natrium in te perken. Deze toezegging deed ze tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 19 februari over onder meer gewasbescherming en bijensterfte. Diverse Kamerfracties zijn erg kritisch over het huidige gebruik van deze grondontsmetter in Nederland.

Voor het opstellen van het voorstel gaat Dijksma met de sector in overleg over de inperking van de risico’s en mogelijke alternatieven. De huidige Europese vrijstelling om Metam Natrium in Nederland te mogen gebruiken, loopt eind dit jaar af. Alleen wanneer de bezorgdheid bij de omwonenden weggenomen wordt met passende maatregelen is er toekomst voor dit middel.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van I&M en velen in de Tweede Kamer zijn tevreden met het rapport van de Gezondheidsraad over de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden. Inmiddels heeft het ministerie opdracht gegeven om in 2014 een pilot blootstellingonderzoek uit te voeren. De NFO is voor dit onderzoek, maar benadrukt wel dat het rapport van de Gezondheidsraad ook duidelijk maakt dat maatregelen niet direct nodig zijn. De staatssecretaris verwelkomt het voorstel van de agrarische sector om 1,5 m spuitvrije zone in te stellen, net als de gedragscode voor telers. Maar om nu al wettelijk meters aan teeltvrije zones in te stellen, ontbreekt een wetenschappelijke, dus wettelijke basis. De media-aandacht die het rapport van de Gezondheidsraad kreeg, zorgde bij het grote publiek voor een te negatief beeld. Communicatie van agrariërs met hun buren is en wordt steeds belangrijker.

Dat gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om een goede kwaliteit agrarische producten te telen, staat niet ter discussie. Dit in tegenstelling tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren, in het openbaar groen en op sport- en recreatieterreinen. Diverse fracties willen dat daar zo snel als mogelijk een verbod op komt.

Er komt een Europese lijst met hoogrisico stoffen waarvoor een alternatief moet komen. Daarnaast zet de staatssecretaris zich in, zowel nationaal als in Europees verband, om toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico prioriteit te geven. Modernisering van het middelenpakket is van alle dag. De NFO vindt dat het tempo van verbieden van bestaande middelen moet aansluiten bij de toelatingen van nieuwe middelen zodat een effectief pakket aan maatregelen en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar blijft. Alleen dan blijft een economisch verantwoorde teelt in Nederland mogelijk 

Dit bericht is geplaatst op maandag 3 maart 2014 - 15:17