Tot 1 september 2012 kan het bedrijfsleven voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst van 2013. Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIAVamil-regeling. Agentschap NL past de Milieulijst jaarlijks aan.

Elk jaar wordt de Milieulijst geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Iedereen kan de gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Het gaat om innovatieve milieutechnieken die de marktintroductie van het product versnellen. De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is MIAVamil-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen, binnen Europa is afgesproken dat het MIAVamil-voordeel ia toegestaan bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft een aantal milieuproblemen tot beleidsspeerpunt gemaakt. Technieken die gerelateerd zijn aan beleidsspeerpunten, zoals duurzaam gebruik van grondstoffen, maken meer kans de Milieulijst te halen dan andere technieken. Bovendien kan er op deze technieken een groter voordeel worden verkregen. Ook technieken die gericht zijn op de topsectoren, zoals geformuleerd voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), hebben een streepje voor.

Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst.

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Voorstellen voor de Milieulijst kunnen worden ingediend tot 1 september 2012 bij Agentschap NL.

De NFO neemt het voortouw bij het inventariseren van de voorstellen voor de lijst van 2013 voor de fruitteelt. U wordt verzocht om ideeën voor investeringen uiterlijk 24 augustus door te geven aan ondergetekende, liefst per mail (hbus@nfofruit.nl). Op dit moment staan onder meer op de lijst de volgende investeringen: boomgaardspuit met luchtondersteuning (onder meer tunnelspuit), heetwaterinstallatie voor vruchtrotbehandeling bij hardfruit, fertigatiesysteem voor fruit, insectenzuiger voor de buitenteelt en vervanging asbesthoudende daken of dakgevels.

Ook ideeën van toeleveranciers ontvangen wij graag.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 17 augustus 2012 - 12:30