De NFO heeft onlangs voorstellen ingediend voor de MIAVamil-lijst in 2013. De voorstellen komen uit een inventarisatieronde onder bestuursleden van NFO-kringen en -afdelingen en toeleveranciers en dienstverleners in de fruitsector.

Het gaat om innovatieve milieutechnieken die de marktintroductie van het product versnellen. De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is het MIAVamil-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. In Europa is afgesproken dat het MIAVamil-voordeel is toegestaan bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer.

De volgende voorstellen zijn, na een eerste selectie, ingediend: elektrisch aangedreven snoei- en plukstellingen en pluktreinen, smalspoormestwagens, vul-spoelplaats voor de spuit, warmteterugwinning uit koelinstallaties, Biofresh douche-installatie, kunststof voorraadbakken, hagelnetten en de mechanische dunmachine.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 17 september 2012 - 14:30