De NFO, GroentenFruit Huis en LTO hebben er bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) op aangedrongen om voortgang te maken met het flankerend beleid dat bedrijven moet helpen de boycot het hoofd te bieden.

Deze aanvullende maatregelen zijn nodig om de sector in staat te stellen nieuwe afzetkanalen te benutten en de positie van gezonde agrarische bedrijven veilig te stellen. NFO, LTO en GroentenFruit Huis vinden dat EZ hier te weinig voorgang mee maakt.

Het is vooral belangrijk dat de liquiditeitspositie van bedrijven wordt ondersteund. Kredietgarantie zal bijvoorbeeld voor veel ondernemers noodzakelijk zijn indien deze toegepast kan worden zoals de Garantieregeling Werkkapitaal, maar dan zonder de verplichting tot uitstel van aflossing en zonder de afsluitprovisie van 4,5 procent.   

Er moeten versnelde procedures komen bij de aanvraag van EU-promoties. De EU-promotiefondsen voor Groenten en Fruit moeten voor acties op de interne EU-markt tijdelijk hetzelfde subsidiepercentage van 85 procent hanteren als voor promoties op derdemarkten. Daarnaast is gevraagd om geen verschillende subsidiepercentages te hanteren voor aanvragen vanuit een enkel lidstaat ten opzichte van een aanvraag uit meerdere lidstaten.

Als sector moeten we alternatieve markten zoeken nu met de boycot de Russische markt wegvalt. Het is goed dat het ministerie hiervoor een taskforce heeft opgezet. NFO en GroentenFruit Huis hebben aangegeven dat naast de Chinese markt de Braziliaanse markt mogelijkheden biedt waarop de sector snel kan inspelen. Daarom wordt extra aandacht gevraagd voor de realisatie van de markttoegang naar dit land. Het  verkrijgen van markttoegang bevindt zich nu in de eindfase en de sector heeft er veel baat bij dat dit binnenkort realiteit wordt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 14:24