Sjaak Walraven is aan de slag gegaan als de nieuwe voorzitter van NFO-kring Limburg/vakgroep fruitteelt LLTB.

Walraven is ruim twintig jaar in dienst van Boomkwekerij Fleuren en daar verantwoordelijk voor de verkoop. Op verzoek van het kringbestuur werd hij gevraagd deze functie te vervullen, in eerste instantie voor een periode van vier jaar. De kring heeft vervolgens toestemming voor deze keuze gevraagd bij de besturen van LLTB en NFO. Deze goedkeuring is vereist omdat Walraven geen fruitteeltondernemer is; de kring is dan statutair verplicht toestemming te vragen bij de besturen van beide organisaties. De besturen van de NFO en de LLTB gingen akkoord met het voorstel. De formele benoeming vindt plaats op de ALV van kring Limburg begin volgend jaar.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 oktober 2013 - 09:46