Niet alleen bij het grootfruit leidde de strenge vorst van begin februari tot schade. Bij het houtig kleinfruit, met name bij bramen en frambozen, zijn eveneens schadegevallen gemeld. Dit varieert van stengels met een lichte bruinverkleuring tot stengels die boven de sneeuw zijn bevroren. Ook bij enkele jonge kersenaanplanten is schade opgetreden. Dit bleek uit een inventarisatie van de NFO onder voorlichters van houtig kleinfruit.

Telers moeten de komende periode het gewas zo goed mogelijk volgen. De komende weken wordt duidelijk in hoeverre de vorst voor schade heeft gezorgd. Wacht voorlopig even af waar de stengels nog uitgedund moeten worden tot er beter zicht is op wat wel en niet door vorst is aangetast.

Het geven van bladvoeding kan helpen een gewas dat in stress is wat op te peppen. Denk bijvoorbeeld aan een kleine hoeveelheid ureum, maar ook lichte doseringen meststoffen zoals kalifosfiet en Wuxal Microplant kunnen helpen.

Het is in heel Europa extreem koud geweest zodat in de ons omringende landen ook vorstschade is ontstaan. Dit kan een kans zijn. Probeer in overleg met uw afzetorganisatie te komen tot een zo goed mogelijke vermarkting van uw product. Wel is het advies om niet tot in het extreme teelten te gaan vervroegen of te verlaten.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 maart 2012 - 22:30