Staatssecretaris Dijksma wil geen tegemoetkoming verlenen voor de vorstschade 2012. Ze heeft dit in een brief aan de NFO laten weten. De NFO heeft teleurstellend gereageerd op het bericht en heeft een gesprek met het ministerie aangevraagd.

De NFO heeft het verzoek voor compensatie gedaan om crisisbeheer via het spoor van verzekeringen structureel te ondersteunen. De lage uitkering vanuit de verzekeringen geeft bij de leden weinig vertrouwen om het vorstrisico onder te brengen in een verzekering. Vanwege het belang dat het ministerie van EZ hecht aan structureel crisisbeheer, had de NFO gehoopt dat de staatssecretaris hieraan een impuls wilde geven in de vorm van een tegemoetkoming aan de zwaarst getroffen bedrijven in de fruitteeltsector. De NFO wil daarom met het ministerie in overleg hoe in Nederland structureel crisisbeheer in de toekomst kan worden  gestimuleerd. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 november 2013 - 09:27