Vorige week lanceerden PPO en Fruitconsult (FC) een vriendenclub voor PPO. Fruittelers kunnen lid worden van de vriendenclub voor een bedrag van €250 en €10 per hectare per jaar. Vrienden van PPO worden dan nauwer betrokken bij verscheidene proeven.

In de sector en bij het hoofdbestuur van de NFO leven nog veel vragen over de opzet hiervan. Zo is het niet duidelijk bij welke proeven de vrienden nauwer worden betrokken. Wie zijn de opdrachtgevers van deze proeven? Voor het voortbestaan van PPO wordt het belangrijk dat private partijen zich als klant gaan melden bij PPO. Deze partijen zullen zelf willen bepalen hoe ze de communicatie met de fruitteeltondernemers willen invullen en daarbij hun totale doelgroep dezelfde positie willen geven.

De vriendenclub van PPO zal naar verwachting slechts een gering deel van de totale omzet van PPO realiseren. Dus kan de vriendenclub in principe alleen voor díe proeven een voorkeurspositie krijgen waar ze zelf financier van is. Anderzijds zullen de vrienden zich ook afvragen of hun investering wel aan hen ten goede komt of dat de kennis die uit de proeven wordt verworven toch snel de gehele sector ingaat. Ook mag, in het van belang van PPO, de onafhankelijkheid van het onderzoek op geen enkele manier ter discussie staan.

Door het wegvallen van het PT is het logisch dat PPO nieuwe wegen uitzet. De samenwerking tussen PPO en FC ten aanzien van het beheer van de proeftuin is een goede ontwikkeling. Voor het welslagen van deze opzet is het noodzakelijk dat iedere potentiële opdrachtgever zich welkom voelt op Randwijk. Als er geen strikt onderscheid is tussen het beheer van de tuin en het proefgedeelte, zullen veel partijen kopschuw blijven en dat is iets wat juist niet het geval moet zijn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 11:01