De NFO gaat in gesprek met Naktuinbouw over het terugdringen van vruchtboomkanker in de boomkwekerijfase. Vruchtboomkanker is een ziekte die grote schade in de fruitteeltsector veroorzaakt. Fruittelers moeten veel inspanning verrichten om de schade door vruchtboomkanker te beperken. Ook is het van belang om te kunnen beschikken over plantmateriaal dat vrij is van vruchtboomkanker. De laatste jaren zijn er verschillende toetsen ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van vruchtboomkanker kan worden aangetoond. De NFO wil met Naktuinbouw overleggen hoe deze toetsen gemeengoed kunnen worden voordat de vruchtbomen worden afgeleverd aan de fruitteeltbedrijven.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 12:30