Assurantiebelasting, oneerlijke concurrentie met buurlanden en het functioneren van de NVWA; het kwam gisteren allemaal aan bod tijdens het bezoek van VVD-kamerleden Helma Lodders en André Bosman aan de landbouwsector in Zeeuws-Vlaanderen. Fruitteler Bob Thomaes: “Ik heb onder andere de hoge loonkosten ten opzichte van onze buurlanden aangekaart. De perenteelt is nu nog rendabel, maar als het allemaal nog wat scherper wordt is ook deze teelt ten dode opgeschreven.” Ook over de assurantiebelasting op de hagelverzekering ging Thomaes in gesprek met Lodders. “Deze verzekering is voor ons een inkomensverzekering en vergelijkbaar met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook vrijgesteld van assurantiebelasting en een hagelverzekering zou dat ook moeten zijn”, aldus Thomaes.
Lodders bleek goed op de hoogte van wat er speelt in de landbouw en toonde zich zeer betrokken. Wat betreft de opmerkingen van Thomaes  gaf ze aan dat deze onderwerpen niet specifiek haar afdeling zijn, maar dat ze er wel voor zal zorgen dat deze zaken op het bureau van de betreffende bewindslieden komen. Ook zegde ze toe via de mail nog te laten weten wat de uitkomst hiervan is.
Tijdens het landbouwbreed programma, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan Doens Food Ingredients en bietenrooimachinebouwer Vervaet, was het functioneren van de NVWA een belangrijk thema. Zowel het boetebeleid als de manier van omgang met ondernemers werd gehekeld door de aanwezige landbouwers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 november 2017 - 19:53