De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is voor seizoenswerk een grote stap achteruit. Met deze wet moet de balans op de arbeidsmarkt worden hersteld door vaste contracten goedkoper te maken en tijdelijke contracten juist duurder. Vooral werkgevers met seizoenswerk worden keihard geraakt door een forse kostenstijging vanaf 2020. LTO Nederland en NFO vinden het uitermate teleurstellend dat hun praktische voorstellen niet door de Eerste Kamer zijn omarmd en dat zij vandaag ingestemd heeft met dit wetsvoorstel. SGP, CU, Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden vóór de WAB.

Vanaf het eerste moment zijn NFO en LTO Nederland kritisch geweest op met name de gevolgen van de WAB voor seizoenswerk. Bedrijven met seizoenswerk worden enkel en alleen maar op kosten gejaagd. “Voor de fruitsector is het belangrijk dat de wig – het verschil tussen bruto- en nettoloon – kleiner wordt. Met de WAB wordt deze alleen groter en worden de loonkosten nog hoger, terwijl de werknemer er nauwelijks iets voor terugkrijgt. Deze loonsverhoging is eigenlijk de druppel voor de sector. Met de huidige crisis in de hardfruitsector kan het gewoon niet uit”, zegt René Simons, voorzitter van de NFO-klankbordgroep Arbeid en NFO-hoofdbestuurslid.
LTO Nederland en NFO hebben de Eerste Kamer praktische voorstellen gedaan om de WAB aan te passen voor werkgevers met seizoenswerk, maar de politieke wil ontbrak om deze te omarmen. Wel zal de impact van de WAB op seizoenswerk in beeld worden gebracht en moet minister Koolmees in gesprek met de agrarische sector. Uiteraard zal de NFO ook hieraan deelnemen en wellicht dat de scherpe kantjes van bepaalde regelgeving af gehaald kan worden.
Simons vindt dat de WAB te snel is ingevoerd. “De WWZ is nog niet geëvalueerd en nu wordt de WAB al ingevoerd. Er zijn nu al zoveel vragen over de WAB vanuit de praktijk en de politiek dat het onverstandig is de WAB al in te voeren. Je kan beter wachten tot je echt iets goeds hebt en dat alle knelpunten uit de WWZ zijn opgelost”, vindt Simons.

Een pluspunt van de WAB is dat de hoge WW-premie niet gaat gelden voor jongeren onder 21 jaar met een bijbaan van maximaal 12 uur per week. Ook biedt de aanpassing van de ketenregeling naar 3 jaar flexibiliteit. De introductie van de nieuwe cumulatiegrond bij ontslag komt vooral tegemoet aan de praktische knelpunten van veel ondernemers. LTO Nederland, NFO, VNO-NCW en MKB Nederland hebben deze aanpassingen al eerder in de Tweede Kamer voor elkaar gekregen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 mei 2019 - 16:08