NFO en LTO Nederland zien niets in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), omdat dit seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder maakt. Het wetsvoorstel betekent volgens LTO voor telers een kostprijsverhoging van 7,5% en daarmee ondermijnt het wetsvoorstel de positie van telers in de keten. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland in hun persbericht: “Wij vrezen dat teelten van asperges, aardbeien, fruit en groenten uit Nederland zullen verdwijnen.”
Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht heeft het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) grote gevolgen voor bovengenoemde teelten.

Kostenverhoging

Het Kabinet heeft woensdag 7 november 2018 het definitieve wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel betekent dat vanaf 2020 tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. De invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen en het fors duurder maken van de WW-premie voor tijdelijke contracten, leiden tot forse kostenverhogingen voor werkgevers met veel seizoenarbeid. “Zij kunnen niet de keuze maken om seizoenkrachten een vast dienstverband te geven”, aldus Calon.
In september heeft de NFO/LTO gesproken met Tweede Kamer-leden van CDA, VVD, D’66, PvdA en GroenLinks. Hierbij zijn onze zorgen geuit, maar ook voorstellen gedaan voor aanpassing. Onze inzet was (en is!) om de pijnlijke punten voor met name seizoenarbeid uit de WAB te krijgen. Minister Koolmees en zijn ambtenaren hebben herhaaldelijk aangegeven dat wij een duidelijk punt hebben en dat zij ook zoeken naar wegen om LTO/NFO tegemoet te komen. Dit zal nu verzilverd moeten worden via de Tweede Kamer.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 november 2018 - 16:44