Gemeenten en fruittelers hadden gehoopt dat met het nieuwe Activiteitenbesluit eenduidiger beleid over de anti-hagelkanon mogelijk was, maar in de praktijk werkt dit niet zo. Dat blijkt onder andere uit de huidige situatie in de gemeente Borsele waar negen anti-hagelkanonnen staan. Het Activiteitenbesluit biedt wel wat meer ruimte voor vergunningverlening.

Gedurende zeven jaar stond de gemeente Borsele het gebruik van de anti-hagelkanonnen toe, maar eind 2012 vocht de Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) de maatwerkvoorschriften van de gemeente met succes aan. De anti-hagelkanonnen mogen niet meer gebruikt worden. Enkele telers deden dit afgelopen juni toch, waarop de stichting bij de gemeente een verzoek tot handhaving indiende. Wettelijk moet de gemeente hier binnen acht weken op reageren en krijgen belanghebbenden vervolgens gelegenheid op het besluit van de gemeente te reageren. Hoe dit af zal lopen is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat landelijke richtlijnen, met name op het gebied van geluidshinder, noodzakelijk zijn om tot goedwerkende, plaatselijke regelingen voor anti-hagelkanonnen te komen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2013 - 08:30