De druk van fruitmot, perenbladvlo en roze appelluis is dit jaar, vanwege de warme meimaand, beduidend hoger dan andere jaren. Opvallend is dit jaar het verschil tussen bedrijven die actief aan de slag zijn gegaan met bloemstroken en PredaSect-huisjes om nuttigen aan te trekken tegen perenbladvlo, en bedrijven die dat niet hebben gedaan. Op kleinere percelen met veel invlieg van natuurlijke vijanden van buitenaf is de perenbladvlopopulatie doorgaans goed binnen de perken te houden. De laatste jaren zijn steeds meer grotere aaneengesloten blokken peer geplant. Op deze percelen zijn er doorgaans te weinig natuurlijke vijanden en in een jaar als dit levert dat op veel bedrijven problemen op. “Telers spuiten wel met Vertimec, maar dat werkt onvoldoende. Nu zie je duidelijk verschil tussen bedrijven die de omschakeling naar meer natuurlijke vijanden wel of niet hebben gemaakt”, aldus Arie van Horssen van Alliance.
Ook ziet Van Horssen dit jaar meer roze appelluis en fruitmot. Van Horssen: “Opvallend is dit jaar de roze appelluis. Iedereen spuit eigenlijk standaard tegen roze appelluis, maar dit jaar hebben verschillende telers een extra behandeling moeten uitvoeren vanwege de hoge druk.”
Van fruitmot was er vanaf half mei een behoorlijke vlucht, met aantoonbaar meer vangsten dan andere jaren. De hoge (nacht)temperaturen hebben ervoor gezorgd dat vanaf een week na het begin van de vlucht de eerste eitjes werden gelegd. “Op een perceel Elstar, dat was behandeld met Coragen, vonden we toch al de eerste inboringen. De druk is echt hoger dan normaal en dat betekent dat we – afhankelijk van de weersomstandigheden – ook alert moeten zijn op een tweede generatie”, aldus de fruitteeltvoorlichter.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 juni 2018 - 20:42