De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is zeer actueel. NFO en LTO hebben een zo breed mogelijke coalitie trachten te vinden in hun lobby naar de Tweede Kamer. Deze lobby leverde maar weinig resultaat op. Het Kamerdebat van vorige week heeft bereikt dat de terugwerkende kracht is beperkt tot juli 2012. De NFO vindt dit nog steeds onbehoorlijk bestuur. De transitievergoeding gaat met terugwerkende kracht in en er wordt gerekend met een termijn van zes maanden voordat een keten onderbroken wordt in plaats van de gebruikelijke maand zoals bij cao is bepaald. NFO en LTO gaan nu de Eerste Kamer proberen te overtuigen om zich op dit punt tegen de WAS te keren.

Wat betreft verrekeningen en inhoudingen WML is de Tweede Kamer er niet zonder meer van overtuigd dat de positie van de werknemer er beter op wordt als die niet meer via de loonstrook zijn toegestaan. De NFO poogt invloed uit te oefenen op de door minister Lodewijk Asscher toegezegde notitie – waar hij vóór 1 juni mee komt –  waarin hij nadere voorwaarden en voor- en nadelen benoemt om mogelijk nog wat toe te staan.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:19