De tuinders van Next Garden in Huissen gaan hun gezamenlijk gietwaterbassin van 3,25 hectare vol leggen met drijvende zonnepanelen. De 6.150 panelen bewegen mee met de waterstand en door de afdekking ontstaat het voordeel dat er minder water verdampt. Ook zou algengroei worden verminderd door afscherming van direct zonlicht dat de waterkwaliteit ten goede komt. Door het koelend effect van water en de lichtreflectie stijgt de opbrengst.
De geproduceerde elektriciteit (ruim 1.800.000 kWh per jaar) is voldoende om ruim 600 huishoudens in de gemeente Lingewaard van groene stroom te voorzien en begin 2018 wordt het project gerealiseerd. Het drijvende zonnepark is een ontwikkeling vanuit Coöperate Lingewaard Energie, een burgerinitiatief in gemeente Lingewaard.
Op dit moment is er nergens in Europa een dergelijk groot drijvend zonnepark te vinden. Door provincie Gelderland werd de ontwikkeling mogelijk gemaakt, dankzij een participatiesubsidie, aangevuld met een succesvolle crowdfundactie onder de burgers. Voor meer informatie zie drijvendzonneparklingewaard.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 november 2017 - 09:37