De Unie van Waterschappen gaat het voorstel voor nieuwe waterheffingen aanpassen. Het uniebestuur heeft dit in overleg met de 21 waterschappen besloten na bezwaren van NFO/LTO en natuurorganisaties. De NFO-kringen hebben alle waterschapsbesturen aangeschreven met het verzoek af te zien van het nieuwe stelsel, omdat dit leidt tot onacceptabele lastenverhoging.
De Unie van Waterschappen zegt nu binnen twee weken te komen met een aangepast voorstel, waarover de individuele waterschappen zich op hun beurt weer zullen uitspreken. Plan is dat eind december het nieuwe systeem voor heffingen wordt vastgesteld. Daarna moeten het kabinet, de Tweede en Eerste Kamer en de Raad van State er nog over besluiten. Invoering van het nieuwe stelsel wordt niet eerder dan 2022 voorzien.
Lees ook ‘NFO tegen voorstel nieuw belastingstelsel waterschappen’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 oktober 2018 - 16:48