Het driftreductie-onderzoek naar combinaties van spuittechnieken met maatregelen als windhagen willen de waterschappen mede financieren. Dat kondigde Rien Klippel, Beleidsadviseur Water bij Waterschap Scheldestromen aan op de Bijeenkomst Emissie in de fruitteelt die NFO Kring Zeeland / Noord-Brabant, ZLTO en Waterschap Scheldestromen afgelopen maandag bij Jan Rijk in Ovezande organiseerden. De overheid zal ook een deel van de financiering op zich nemen, legt Klippel uit.
De NFO heeft zich ingespannen om windsingels ingedeeld te krijgen in DRT-klasse (zie artikel in Fruitteelt nr. 16). Volgens de huidige wetgeving moet de spuitdrift met 75% verminderd worden. Het valt te verwachten dat bij de herbeoordeling van middelen en de toelichting van nieuwe middelen driftbeperking van 95% en later 97,5% gesteld zal worden.
De NFO zet zich in om met het combineren (stapelen) van technieken en maatregelen (windhagen) hogere DRT-klasse te kunnen bereiken en stuurde daartoe een brief met verzoek tot medefinanciering van het benodigde onderzoek naar de waterschappen met de meeste fruitteelt in hun gebied, waaronder dus Waterschap Scheldestromen.
Gewasbeschermingsonderzoeker Marcel Wenneker (WUR) toonde zich verheugd met de toezegging van Waterschap Scheldestromen, want met combinaties van technieken en maatregelen zijn zeker hogere driftreducties te bereiken, stelt de onderzoeker.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 augustus 2018 - 20:24