Het warme weer van de afgelopen weken lijkt de ontwikkeling van zwartvruchtrot in de hand te werken. De eerste aantastingen met zwartvruchtrot zijn al gevonden in de proeven die CAF uitvoert in het kader van het NFO-project zwartvruchtrot. De proeven zijn nog in volle gang en over de eventuele werking van bepaalde middelen of strategieën kan nu nog niets gezegd worden.
Aryan van Toorn legt uit dat de laatste bespuitingen in deze periode plaatsvinden. De proef is uitgezet op 9 praktijkpercelen (verdeeld over 6 bedrijven) in Zuidwest- en Midden-Nederland. Vanaf de bloei worden 7 bespuitingen met een interval van 10 dagen uitgevoerd. Dit jaar is er extra aandacht voor het biologisch middel Trianum, op basis de antagonist Trichoderma en wordt het RIMpro-infectiemodel verder uitgewerkt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 juli 2017 - 19:47