Het ziet ernaar uit dat de Europese Commissie de toelating van glyfosaat toch zal verlengen. De huidige toelating verloopt op 31 december 2015. Op initiatief van de Noorse Kateřina Konečná ondertekenden een groot aantal Europarlementariërs een resolutie tegen verlenging van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof glyfosaat en een aantal andere stoffen vanwege de nadelige gevolgen ervan voor mens en natuur. De commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement heeft de resolutie echter verworpen. De Europese Commissie wil de toelating verlengen tot juni 2016 om bij de herbeoordeling van het herbicide de EFSA-studie over glyfosaat mee te nemen. De Europese voedselautoriteit onderzoekt in hoeverre glyfosaat kankerverwekkend is voor mensen.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 september 2015 - 15:24