Afgelopen donderdag presenteerde WUR het CGO-onderzoek appel en peer op de Kennisdag met een steekproef onder de bezoekers. Zij werden bevraagd op hun beeld van het uiterlijk van 6 perenrassen en 6 appelrassen. Al deze rassen worden gecodeerd en onafhankelijk getoetst in het CGO. Eén dag voor de Kennisdag, was met dezelfde kruisingen een smaaktoets uitgevoerd op het smaaklab in Randwijk.
De bezoekers aan de Kennisdag kunnen worden omschreven als professionals in de fruitindustrie. Bij het beantwoorden van de gestelde vragen werd dat ook duidelijk. Op de vraag, wat vindt u de mooiste appel, en welke daarna, enz. heeft bijna iedere bezoeker de neiging het antwoord in te gaan vullen voor de consument. De 40 personen die deelnamen aan de steekproef werd daarom gevraagd dit los te laten en puur zelf aan te geven wat zij de mooiste vruchten vonden.

Kennisdag 2017

Bij peer waren er twee rassen die statistisch betrouwbaar fraaier werden beoordeeld dan 4 andere rassen (zie foto 1). De bezoekers beoordeelden Peer C en Peer D duidelijk als aantrekkelijker dan de andere vier getoonde perenrassen. De keuze van fruit, zeker als het gaat om een nieuwe soort, vindt in belangrijke mate plaats door het uiterlijk. Bij appel was het beeld iets complexer. Daar werd Appel B als meest mooie appel beoordeeld, maar was de ranking niet betrouwbaar anders dan van Appel D en C. Appel E en F werden als minst fraai beoordeeld (zie foto 2).

Kennisdag 2017

Het CGO-onderzoek combineert teeltzaken, gewasgezondheid, smaakonderzoek en bewaarbaarheidsgegevens om te komen tot kandidaatrassen met marktpotentie. Aanvullend consumentenonderzoek versterkt het beeld van de mogelijkheden van een kandidaatras en de focus voor smaakprofielen voor het CGO. Vandaar dat dit een nieuw speerpunt vormt in het onderzoek naar nieuwe rassen. Voor contact CGO en smaak/consumentenonderzoek: marc.ravesloot@wur.nl


Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 november 2017 - 18:09