Nederland heeft als eerste land in de wereld een goedgekeurd doppenclassificatiesysteem voor de fruitteelt. Op initiatief van de NFO is dit systeem voor de fruitteelt ontwikkeld. Nieuwe en bestaande doppen worden op basis van de classificatie ingedeeld in driftreductieklasse. De driftarme doppen kunnen telers gebruiken bij driftbeperkende maatregelen voor het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij en voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Een overzicht van alle doppen vindt u op het besloten gedeelte van de NFO-site > Gewasbescherming en milieu > Emissie.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juni 2012 - 12:30