Voor het einde van dit jaar moeten er belangrijke besluiten genomen worden op het terrein van arbeid die ook hun invloed  gaan hebben op de fruitteeltbedrijven. In de eerste plaats wordt door het ministerie van SoZaWe voor het einde van het jaar de WW-premie voor agrarisch en groen voor 2016 vastgesteld. De inzet van de NFO, de andere tuinbouwsectoren  en LTO is hierbij helder. We willen toe naar het systeem van kostenmaker is kostendrager. Om dit te realiseren zal de verhouding tussen de hoge en lage premie omlaag moeten en de premie voor piekarbeid weer onder de lage premie gebracht moeten worden. Dan komen we dichter in de buurt van het principe dat degene die de kosten maakt de WW-kosten ook draagt. Voordat we verder willen werken aan een nieuwe cao zal dit moeten worden opgelost met de maximaal negen maanden durende seizoenarbeid die jaarlijks terugkomt. Binnen de nieuwe regelgeving, de Wwz (Wet werk en zekerheid), zou dit na twee jaar leiden tot een vast dienstverband terwijl er  elk jaar maar werk is dat maximaal negen maanden duurt. Om een vast dienstverband te voorkomen zou je daarna de werkzaamheden van dat personeelslid met zes maanden moeten onderbreken. In de Wwz is een uitzondering mogelijk op de regel. Op basis van deze mogelijkheid voor een uitzondering is door LTO Nederland namens alle sectoren inclusief de NFO een eindvoorstel neergelegd bij de vakbonden. Indien zij hiermee akkoord gaan, moet SoZaWe deze regeling nog goedkeuren. Dan is de regeling pas definitief.
In de komende periode moet ook een besluit genomen worden over het voorstel van minister Lodewijk Asscher (SoZaWe) om voor bedrijven tot tien werknemers de individuele verplichting om de ziektekosten in het tweede jaar te betalen, te vervangen door een regeling waarbij het risico collectief verzekerd wordt via het UWV. Dit voorstel heeft Asscher vorige week gelanceerd en wordt deze week nog met de andere werkgeversorganisatie in VNO/NCW-verband  besproken. Daarbij wordt bekeken of de voordelen van deze nieuwe verzekering opwegen tegen de huidige eigen sectorspecifieke aanpak door Stigas in samenwerking met sazas die er op gericht is om te voorkomen dat personeelsleden langer dan een jaar ziek zijn. Het voorstel van de minister is nog zo vers dat de NFO hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. Al met al voldoende werk aan de winkel op het arbeidsterrein.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015 - 14:36