Op uitnodiging van de NFO zijn Peter Valstar en Thom van Campen, land- en tuinbouwwoordvoerders van VVD Tweede Kamerfractie, gisteren op werkbezoek geweest in de fruitsector. Het werkbezoek vond plaats op het bedrijf van de familie Oostveen in Maurik, midden in de bloeiende Betuwe. De NFO organiseert deze werkbezoeken om twee redenen: onze mooie sector laten zien met haar professionele bedrijven en wat we de maatschappij te bieden hebben. Ook is met voorbeelden duidelijk gemaakt dat de sector haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat over duurzaamheid. Daarnaast benut de NFO de werkbezoeken met politici om actuele thema’s die spelen in de sector te bespreken. Tijdens het werkbezoek kwamen verschillende thema’s voorbij zoals arbeid, gewasbescherming, huisvesting, faunaschade, de toegenomen kosten als gevolg van het conflict in de Oekraïne en de toenemende klimaatrisico’s.

Binnen het dossier arbeid is stilgestaan bij de hoge kosten voor seizoensarbeid en de teruglopende beschikbaarheid van seizoensmedewerkers. Voor voldoende beschikbaarheid van medewerkers pleit de NFO voor een werkbare procedure voor tewerkstellingsvergunningen voor arbeidskrachten van buiten de EU. Momenteel is dit alleen voor werknemers uit Oekraïne tijdelijk ingevuld. De sector wil gaan voor een brede invulling voor langere termijn. In andere lidstaten zoals België is dit al mogelijk. Dus Nederland moet niet treuzelen en het gewoon invullen. Anders gaat de sector andere oplossingen zoeken die politiek niet gewenst zijn. De eerste stap in het verlagen van de arbeidskosten is het hanteren van de lage WW-premie voor seizoensarbeid. Politiek gezien liggen er uitspraken die het mogelijk maken. Het is belangrijk dat het nu wordt ingevuld. Ook de belasting op arbeid – de zogenaamde wig, het verschil tussen nettoloon en de totale loonkosten – hebben we onder de aandacht gebracht.

Bij gewasbescherming hebben we verschillende voorbeelden genoemd van hoe we de geïntegreerde gewasbescherming invullen. De NFO heeft de politici op het hart gedrukt niet alleen lange termijn oplossingen te faciliteren. Ook voor de komende jaren is een effectieve gewasbescherming noodzakelijk en deze staat erg onder druk. In het Uitvoeringsprogramma van de Visie gewasbescherming 2030 moet serieus werk worden gemaakt met het oplossen van acute knelpunten in de gewasbescherming.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 april 2022 - 16:54