Vorige week woensdag, 21 januari, spraken betrokkenen uit de fruitsector op initiatief van de NFO opnieuw met elkaar over de innovatieagenda voor de fruitsector. De bijeenkomst was een vervolg op een eerdere bijeenkomst waarin is geïnventariseerd waarom innovatie nodig is en wat een gewenst toekomstbeeld voor de Nederlandse Fruitteelt is. Aan de hand van dit toekomstbeeld is nu concreter gemaakt welke thema’s in aanmerking komen om op de innovatieagenda geplaatst te worden. Daarbij kwamen de thema’s kwaliteit in de keten, duurzame teelt, en markt, afzet & ketensamenwerking als leidend naar voren. In de NFO-bestuursvergadering zal hierover verder gesproken worden. Het bestuur gaat bekijken welke onderwerpen de NFO oppakt en bij welke onderwerpen wellicht andere partijen de leiding zouden moeten nemen. Positief is dat een groot deel van de deelnemers van heeft aangegeven actief betrokken te willen blijven bij de uitwerking en implementatie van de thema’s. Deelnemers aan de innovatieagenda zijn telers, toeleveranciers van techniek en middelen, coöperaties, handel, banken, adviseurs, boomkwekers.
In Fruitteelt leest u binnenkort meer over de innovatieagenda. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 januari 2015 - 18:40