De Hoge Raad heeft recent besloten dat werkgevers het arbeidscontract na twee jaar ziekte van een arbeidsongeschikte werknemer moeten ontbinden en daarbij de transitievergoeding moeten betalen. In sommige gevallen hielden werkgevers arbeidsongeschikte werknemers gewoon in dienst met een ‘slapend dienstverband’ tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarbij bleef het contract in stand zonder doorbetaling van salaris. De hoogste rechter in Nederland maakt daar nu een einde aan.
Vraagt een arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan geldt er een ontslagplicht voor de werkgever en de verplichting om de transitievergoeding te betalen. De werkgever kan per 1 april 2020 voor de te betalen transitievergoeding bij het UWV een compensatie aanvragen. Deze compensatie geldt voor alle beëindigde slapende dienstverbanden en betaalde transitievergoeding met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Over de hoogte van de transitievergoeding leest u meer op uwv.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 november 2019 - 17:56