Op maandag 4 april vond de eerste werkgeversbijeenkomst van dit seizoen plaats in Geldermalsen. Omdat er op het gebied van arbeid erg veel in beweging is, waren er veel vragen aan de inleiders. Uitvoerig werd ingegaan op de uitzonderingsregeling voor agrarisch seizoenwerk in het kader van de Wwz, die NFO/LTO met de vakbonden en het ministerie van SoZaWe overeengekomen zijn. Deze week wordt deze regeling waarschijnlijk in de Staatscourant gepubliceerd.  Daarnaast is achtergrondinformatie verstrekt over de stand van zaken aangaande de onderhandelingen in het kader van een nieuwe CAO Open Teelten. De huidige CAO-periode liep af op 30 juni 2015.Ook laatste stand van zaken aangaande de regeling piekarbeid en het verkrijgen van BSN-nummers voor buitenlandse werknemers kwam aan de orde. Dit is met name van belang nu de Coulance-regeling per 1 april 2015 is afgeschaft. Op woensdag 6 april is de werkgeversavond in Goes, maandag 11 april in Swifterbant en woensdag 13 april in Klimmen. U kunt zich nog aanmelden door een mailtje te sturen naar info@nfofruit.nl met opgave van het aantal personen en de plaats van de bijeenkomst waar u heen wilt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 april 2016 - 17:41