De vier werkgroepen van Proeftuin Randwijk hebben voorafgaand aan de Kennisdag met elkaar besproken wat zij het liefst op de proeftuin terug willen zien. Voor de werkgroep steenfruit is rassenonderzoek bij pruimen en kersen een belangrijk thema. Ook ziet deze werkgroep graag aandacht voor de invloed van het overkappen van kersen op de kwaliteit en smaak. Daarnaast zouden de werkgroepleden meer willen weten over boomvorm en snoei in relatie tot rassen en onderstammen.
De werkgroep gewasbescherming vroeg aandacht voor een aantal actuele, vrij nieuwe plagen zoals pissebedden en perengalmug. Ook de opkomst van de appel-bloesemkever baart hen zorgen.
De werkgroep techniek wil voortborduren op ontwikkelingen in het project Fruit 4.0 en de uitkomsten van het topsectorproject over verbeterde toedieningstechnieken.  Binnen deze werkgroep is er ook de wens de ontwikkeling van bodemscans en de inzet van drones voor dataverzameling over de teelt verder te ontwikkelen.
De werkgroep teelt & bemesting wil graag dat er op de proeftuin aandacht blijft voor rassen als Beurré Alexander Lucas en Doyenné du Comice. Ook zouden de werkgroepleden graag zien dat er gekeken wordt hoe de boomgaard van de toekomst eruit zou moeten zien. Dit ook in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van technologie en datamanagement.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2017 - 16:25