De Wet aanpak schijnconstructies ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. De gevolgen van de invoering van deze wet maakt dat verrekening van de huisvesting met het WML niet meer is toegestaan. Ook mag de zorgverzekeringspremie alleen maar met de vakantietoeslag verrekend worden. En lonen mogen alleen nog giraal betaald worden en niet meer contant. De lobby van NFO/LTO richting beide Kamers en minister Lodewijk Asscher heeft tot nu toe het volgende opgeleverd. Minister Asscher komt voor 1 juli 2015 met een notitie over de voor- en nadelen van verrekenen met WML. Mogelijk komt hij ook met een AMvB met voorwaarden waaronder verrekening wel mogelijk is. Voor contant betalen is geen enkel draagvlak, noch bij SoZaWe noch bij andere agrarische sectoren.  Het is zeer de vraag of dit wetsvoorstel nog voor 2 juni behandeld gaat worden.

Dit bericht is geplaatst op maandag 11 mei 2015 - 10:12