Minister Koolmees stelt voor de tweede maal een internetconsultatie open rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans open. De NFO is fel gekant tegen dit wetsvoorstel. Vooral op de punten ten aanzien van de transitievergoeding ingaande dag 1 (dus zelfs een transitievergoeding bij een proeftijd van een maand) en het afschaffen van de sectorfondsen in de WW (waardoor fruittelers ook gaan meebetalen aan WW-lasten die in andere sectoren worden veroorzaakt).
De NFO maakt samen met LTO al geruime tijd onze bezwaren kenbaar in tal van overleggen binnen de Stichting van de Arbeid, de SER, in gesprekken met individuele ministers, ambtenaren en Kamerleden. Het probleem is dat ‘de polder’, waarmee we de druk zouden kunnen vergroten richting de politiek, weinig kracht meer vertoont. Kijk naar wat er deze week gebeurde met het pensioenakkoord. Sociale partners vormen steeds minder één front, standpunten komen steeds verder uit elkaar te liggen en verharden zich. U heeft na ons verzoek daartoe tijdens de vorige enquête veel inbreng geleverd. Er zijn in de voorstellen van toen door minister Koolmees een paar kleine aanpassingen gedaan; minister Koolmees heeft echter sterk vastgehouden aan de paragrafen in het regeerakkoord.

Onlangs heeft de Raad van State minister Koolmees een negatief advies gegeven op dit voorstel. Het zou niet bijdragen aan herstel van het evenwicht op de arbeidsmarkt. De NFO en LTO zullen leden van de Tweede Kamer en ambtenaren blijven benaderen.

Onlangs heeft minister Koolmees op een paar onderdelen een nieuwe internetconsultatie uitgezet. Op 10 december a.s. eindigt de indieningstermijn. NFO/LTO zullen met andere organisaties een nieuwe reactie opstellen en aan u beschikbaar stellen. NFO/LTO richten hun pijlen echter met name op de Kamerleden en ambtenaren om deze rechtstreeks te benaderen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 november 2018 - 19:29