Veel fruitbedrijven moeten waarschijnlijk hun arbeidsovereenkomsten updaten. Dit in verband met de invoering van de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Deze werd op 1 augustus jongstleden van kracht.

De invoering van de wet heeft te maken met het feit dat in de EU is afgesproken dat werkgevers in de EU moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.

Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst. Zo is het bijvoorbeeld verplicht geworden om in de overeenkomst op te nemen wanneer arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht. In onze sector is dat meestal het geval. Ook rond scholing en de voorspelbaarheid van het werkpatroon zijn zaken gewijzigd.

NFO verwacht dat veel fruitbedrijven de arbeidsovereenkomsten zullen moeten actualiseren. We adviseren u gebruik te maken van de vernieuwde voorbeeldovereenkomsten van de Werkgeverslijn Land- en tuinbouw. Een toelichting op de nieuwe wet inclusief een 5-stappenplan en de vernieuwde voorbeeld arbeidsovereenkomsten in vele talen vindt u hier: https://werkgeverslijn.nl/in-5-stappen-klaar-voor-de-wet-transparante-arbeidsvoorwaarden

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 augustus 2022 - 14:00