Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over seizoenarbeid in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. Het komt erop neer dat seizoenwerkers drie contracten per jaar kunnen hebben en na een onderbreking van drie maanden achtereen in dat jaar weer opnieuw met de cyclus kunnen starten. Om dit in te voeren moeten er nog twee hobbels genomen worden: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet deze uitzondering goedkeuren en er moet een cao van kracht zijn. Aan beide punten wordt gewerkt, zo werd op de NFO-hoofdbestuursvergadering van 17 december meegedeeld.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 januari 2016 - 20:29