De NFO vindt dat er een werkbare regeling voor seizoensarbeid moet komen binnen de Wet werk en zekerheid. Deze wet moet voor een deel nog door de Eerste Kamer. Het onderdeel dat het meest knelt voor sectoren met veel seizoenwerk is de harde bepaling dat arbeidsketens met minimaal zes maanden onderbroken moeten worden om na twee jaar al geen vast dienstverband te krijgen. Dit is voor sectoren met veel seizoenwerk geen werkbare situatie. Zij hebben wel werk voor bijvoorbeeld zes maanden per jaar maar geen werk voor twaalf maanden per jaar (vast dienstverband) Om die reden is overleg gaande om net als de profvoetballers tot een uitzondering te komen. Dit overleg is met alle partijen (bedrijfsleven, vakbonden en SoZaWe ) volop gaande.

Dit bericht is geplaatst op maandag 11 mei 2015 - 10:13