De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS) goedgekeurd, maar moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. De EK heeft het nog niet geagendeerd, ze wil eerst meer inzicht in de achtergronden van deze wet alvorens deze op de agenda geplaatst wordt. Naar verwachting gebeurt dit voor begin juni 2015. Op dit moment is de wetgeving dus nog niet definitief en mag u nog contant betalen en bedragen met het wettelijk minimumloon verrekenen.
Alvast vooruitlopend op de voorgenomen wijzigingen heeft LTO Seizoenarbeid op haar website een uitgebreide toelichting op het openen van een bankrekeningnummer door buitenlandse werknemers en welke mogelijkheden hiervoor zijn. De NFO zal nog voor u nagaan of het mogelijk is om voor meerdere werknemers één bankrekeningnummer te openen. U kunt dit te zijner tijd lezen op www.werkgeverslijn.nl en www.nfofruit.nl. Vandaag is er ook een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden over de WAS geplaatst en daar houdt de NFO u ook op de hoogte over de voorgenomen wijzigingen en de status hiervan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 april 2015 - 17:44