Het wettelijk minimumloon (WML) geldt nu ook voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn. Vanaf 1 juli 2015 is het WML van kracht  voor AOW-gerechtigde werknemers. Deze maatregel is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).
In het andere  wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is in eerste instantie de maatregel opgenomen dat het WML ook voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gaat gelden. Dit om te voorkomen dat AOW-gerechtigden minder loon ontvangen dan het WML, waardoor verdringing van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt wordt tegengegaan.
Gezien het belang van het tegengaan van verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden is besloten gelijktijdig in de WAS de beperking van het recht op minimumloon tot personen die ‘de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet’ niet hebben bereikt te laten vervallen. Het eerste deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies is per 1 juli 2015 in werking getreden en de beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is 1 januari 2016. Aangezien de WAS eerder inwerking treedt, gaat het WML per 1 juli 2015 ook voor AOW-gerechtigde werknemers gelden. De NFO is zeer ongelukkig met de gang van zaken en vindt dat Asscher onterecht bevreesd was voor verdringing van arbeid door AOW-ers. Doordat nu minimaal het WML betaald moet worden is uitbetalen na prestatie heel lastig geworden. Daarvan kan sprake zijn als mensen op flinke leeftijd komen.
Werkt u met AOW-gerechtigde werknemers? Controleer dan of zij per 1 juli 2015 minimaal het wettelijk minimumloon verdienen. Wanneer de werknemer niet minimaal het WML verdient, dan dient u het loon aan te passen om onderbetaling en eventuele boetes te voorkomen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 juli 2015 - 15:35