De NFO is al geruime tijd bezig om via het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer een vrijstelling op de assurantiebelasting voor de brede weersverzekering te krijgen. Op Kamervragen over dit onderwerp antwoordde Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, gisteren 26 oktober het volgende:

“Aan een vrijstelling van de assurantiebelasting voor brede weersverzekeringen zitten Europeesrechtelijke staatssteunaspecten. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of het hier staatssteun betreft die onder één van de bestaande steunkaders goedgekeurd kan worden. Voor zover mij bekend passen Spanje, Frankrijk, Italië en Polen inderdaad een vrijstelling van de assurantiebelasting toe voor brede weersverzekeringen. Daar staat tegenover dat deze landen veelal een (veel) lagere subsidie voor brede weersverzekeringen uitkeren. Voor zover mij bekend is de effectieve kostendruk voor brede weersverzekeringen in Nederland hierdoor vergelijkbaar met die in andere Europese landen. De budgettaire derving van een vrijstelling van assurantiebelasting zou voor Nederland ongeveer € 4 miljoen per jaar zijn. Overigens verhoogt de introductie van een dergelijke, nieuwe vrijstelling van assurantiebelasting voor brede weersverzekeringen de complexiteit. Bovendien overlapt een dergelijke vrijstelling in zeer grote mate de subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De premie voor de brede weersverzekering wordt via die subsidieregeling namelijk al met circa 60-65 procent gesubsidieerd. Het kabinet is uiteraard geen voorstander van overlappende maatregelen die complexiteitsverhogend zijn.”

 

Reactie NFO

Het komt de NFO vreemd over dat het laten vervallen van assurantiebelasting waarschijnlijk moet worden gezien als staatssteun. Er zijn in Nederland meerdere verzekeringsvormen die zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. In dat verband heeft de NFO nog nooit gehoord dat dit een vorm van staatssteun zou zijn.

Mocht de redenering van Wiebes overigens worden gevolgd, dan komt volgens de NFO de maximale mate van staatssteun ook met het schrappen van de assurantiebelasting niet boven het plafond dat de EU stelt. De uitvoering van de regeling hoeft dan ook niet complexer te zijn. De NFO overlegt met de Tweede Kamer over de verdere strategie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 oktober 2016 - 18:23