Tussen 1 april en uiterlijk 15 mei aanstaande kunnen fruittelers de Gecombineerde opgave weer indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan alleen nog digitaal. Om in te loggen is eHerkenning 2+ nodig. Naast het vervallen van de papieren aanvraag dit jaar wijzigen nog een aantal zaken ten opzichte van vorig jaar:
betalingsrechten: ook ondernemers met percelen die in 2015 voor algemeen belang werden gebruikt en nu weer als landbouwgrond komen hiervoor in aanmerking (was vorig jaar alleen voor starters en jonge landbouwers)
landbouwtelling: nu ook vragen over andere betaalde werkzaamheden, persoon met de dagelijkse leiding, bedrijfsopvolging, gebruikstitels bij tuinbouw onder glas, verbrede landbouw, beregening én bodembewerking en conservering op bouwland
Actieve landbouwer
Een andere belangrijke wijziging bij directe betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is dat de teler een actieve landbouwer moet zijn. Directe betalingen zijn onder andere betalingsrechten (basisbetaling) en vergroeningsbetaling. Ook voor de tegemoetkoming premie brede weersverzekering is actief landbouwerschap verplicht. Als actieve landbouwer moet het bedrijf ingeschreven staan met een landbouwactiviteit als hoofd- of nevenactiviteit. Bedrijven met een landbouwactiviteit als nevenactiviteit moeten actief landbouwerschap bewijzen met een accountantsverklaring.
Bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn de omschrijving van activiteiten en branchecodes opvraagbaar door te bellen met 0900 – 123 45 67 of inloggen op kvk.nl. Via het contactformulier in te vullen krijgt u binnen maximaal 24 uur reactie. Wijzigen van de omschrijving van activiteiten en branchecodes moet meestal via een wijzigingsformulier.
Het telefoonnummer voor hulp bij het intekenen van percelen of het invullen van de Gecombineerde opgave is 088 – 042 42 42. Of mail naar specialist Janneke Straver.
Ten slotte biedt de RVO een checklist aan om het invullen van de Gecombineerde opgave voor te bereiden.
Via een youtube filmpje dat RVO vorige week heeft gelanceerd krijgt u ook meer info over de gecombineerde opgave (vanaf minuut 3 interessant).
Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 maart 2016 - 13:16