In de Gecombineerde Opgave van 2017 zijn enkele vragen nieuw, gewijzigd of vervallen. Verder zijn er ook enkele wijzigingen binnen Mijn percelen; dit onderdeel kunt u jaarrond aanpassen. De opgave zelf is vervroegd opengesteld vanaf 1 maart. Vanaf dit jaar kunt u de opgave ook ondertekenen met eHerkenning (hier logt u ook al mee in) in plaats van met een TAN-code.

Wijzigingen Gecombineerde Opgave
– Nieuwe vragen gaan over lidmaatschap van producentenorganisatie(s), over producten (rechtstreeks) aan de consument leveren en wat de bruto-opbrengst in percentages hiervan is.
– In 2017 vervallen de vragen over bedrijfsopvolging, verbrede landbouw, beregening, bodembewerking en toedieningswijze van dierlijke mest.
– Een aantal controles dat werd uitgevoerd nadat uw opgave was ontvangen, wordt in 2017 al in de Gecombineerde opgave gedaan. Zo ziet u meteen of u wel of niet aan bepaalde voorwaarden van een regeling voldoet. Er wordt onder meer gecontroleerd op overschrijding van perceelsgrenzen, op overlap met andere percelen en op de voorwaarde van actieve landbouwer om toeslagen uitbetaald te krijgen.

Wijzigingen Mijn Percelen
Vorig jaar zomer zijn er nieuwe luchtfoto’s gemaakt, waardoor de kans groot is dat u een melding heeft gehad vanuit rvo.nl dat er iets niet klopt met de topografische grenzen. Nieuw in Mijn Percelen is dat u direct de oppervlakte ziet van de stukken die over de grens zijn getekend. Veel percelen hebben ook ruimte om stukken toe te voegen. Daarvan ziet u nu ook de oppervlakte. Als één of meer stukken buiten de topografische grens vallen (er verschijnt dan een ‘i’ van informatie achter uw perceel), kunt u ervoor kiezen deze direct af te knippen of niet. Het aantal m2 overschrijding bijvoorbeeld wordt als groen blokje weergegeven en kunt met één druk op de knop verwijderen. Dat geldt ook voor de ruimte die er op een perceel is om toe te voegen tot aan de topografische grens. Bij het afknippen en/of toevoegen ziet u direct wat de oppervlakte gaat worden.

Dubbel gebruik
Er vindt controle plaats op dubbel gebruik. Een perceel mag bij één agrariër in gebruik zijn. Als een andere ondernemer hetzelfde perceel opgeeft in een subsidieaanvraag, dan ontvangt u beiden een bericht om de aanvraag aan te passen. Heeft u een nieuw perceel aangemeld dat door de vorige gebruiker nog niet is afgemeld? Dan ontvangt de vorige gebruiker een bericht dat hij het perceel nog moet afmelden. Klik hier voor een filmpje over het oplossen van overlap in Mijn Percelen.
Bekijk de handleiding met de aanpassingen in Overzicht van veranderingen  Mijn percelen. (U krijgt een beveiligingsmelding als u op deze link klikt, bestand is veilig).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 februari 2017 - 15:57