In de perenteelt is 26 procent van de nettowinst per hectare te danken aan wilde bestuivers. Dat hebben onderzoekers van Alterra, Naturalis en EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van het ministerie van Economische Zaken becijferd. Op vijftien perenbedrijven in Gelderland en Utrecht bekeken zij de effecten van alleen handbestuiving, windbestuiving (zonder insecten) en vrije bestuiving (inclusief wilde bestuivers). Het merendeel van de bestuiving komt van wilde soorten. Niet alle zetting is echter gewenst. Na dunning was de kg-opbrengst per hectare dankzij bestuivers 17 procent hoger. Ook dragen de wilde insecten bij aan een betere vruchtkwaliteit, al werd dit effect niet op alle bedrijven gemeten. Een oorzaak is waarschijnlijk dat de bestuiving op deze bedrijven normaal al niet optimaal is. De kwaliteit op deze bedrijven was gemiddeld lager. Het weghouden van bestuivende insecten verslechterde dit niet. Natuurlijke nestgelegenheid (bloemranden en houtwallen) in de directe omgeving van het bedrijf bevordert de aanwezigheid van wilde bestuivers. Vergelijkbare resultaten werden eerder al in appel en blauwe bes gemeten

Dit bericht is geplaatst op woensdag 18 mei 2016 - 14:51