Sterke bijenvolken hebben een betere overlevingskans dan zwakke. Dat klinkt logisch, maar is nu ook onderbouwd met cijfers. De Nederlandse Bijenhoudersvereniging onderzocht, in samenspraak met de organisatie Bijen@WUR, de invloed van de omvang van bijenkolonies op 1 november 2013 en hun overlevingskans. Onder de noemer Winter APK-check voor bijenvolken, hebben 63 imkers 525 volken beoordeeld op volksgrootte. In totaal overleefden 495 volken (gemiddelde wintersterfte  5,7%). Onder de zwakke volken was de wintersterfte 22,8 procent, onder de sterke volken 3,2 procent. Om de overlevingskansen te vergroten werden op 1 november tien zwakke volken verenigd met een ander volk. Opvallend was dat al deze volken de winter overleefden. Komende winter wordt het verenigen van volken nader onderzocht. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:01