U op de website van GlobalGAP eenvoudig kunt achterhalen of een teeltbedrijf GlobalGAP gecertificeerd en zo ja, voor welke teelten? Op deze manier kunt u bij aankoop van een partij fruit snel en eenvoudig nagaan of het fruit afkomstig is vanuit gecertificeerde teelt of niet. De GlobalGAP-database vindt u op database.globalgap.org.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 augustus 2018 - 16:52