WUR heeft de inkomenseffecten als gevolg van de droogte in de fruitsector fors naar beneden bijgesteld. In een eerste raming, eind augustus, schatte WUR dat het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje als gevolg van de droogte met € 21.100 zou stijgen ten opzichte van een gemiddeld jaar. De NFO kon zich totaal niet vinden in deze conclusie en heeft dit ook met cijfers onderbouwd richting WUR.
In het bijgestelde rapport ‘Effecten droogte en hitte op inkomens land- en tuinbouw’ gaat WUR er nog steeds vanuit dat er een lichte inkomensstijging zal zijn als gevolg van de droogte. De naar schatting 5 procent lagere oogst wordt waarschijnlijk gecompenseerd door hogere productprijzen, stelt WUR. Het gemiddeld bedrijfsinkomen per onbetaalde aje komt daarmee € 2.800 hoger uit dan in een gemiddeld jaar en wordt geraamd op € 39.200. De NFO vindt dat de WUR onvoldoende rekening gehouden heeft met de Europese oogstramingen voor appel en peer die hogere productprijzen in de weg staan. Dit is in het bijzonder voor appel het geval.
Aan de kostenzijde heeft WUR geen aanpassingen gedaan, ondanks het uitdrukkelijke advies van de NFO. Telers die hebben beregend, hebben immers fors meer kosten moeten maken dan normaal. WUR schat deze op € 300 per bedrijf. De NFO vindt dit veel te laag omdat gedurende een langere periode elke week beregend is.

Bekijk hier het bijgestelde rapport ‘Effecten droogte en hitte op inkomens land- en tuinbouw’ van november 2018 en eerste versie van augustus 2018.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 november 2018 - 19:33